Harley's Ltd

Mr. David Abura
P.O. Box 42718-00100
63 Westlands Road
Nairobi
KE003
Kenya

+254 20 4261000
eyecare@harleysltd.com
www.harleysltd.com

Discipline:

Harleys Ltd

David Obura
Westlands Road
Opp CFC Bank, Nairobi
Nairobi
PO BOX 42718-00100
KENYA

00254 020 374 7353/80/90/93/95
eyecare@harleysltd.com
http://www.harleysltd.com

Discipline: Keeler Products & Accutome Products